GrandPark Havířov
Praha, Hvězdova 1734

Kontaktní informace

web:
Ing. Kateřina Michaliková - ředitelka domova GrandPark Havířov
e-mail:
telefon: +420 602 223 109

Domov pro seniory GrandPark Havířov je registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. Byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Nabízí tyto služby: Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu
Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.
Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.
Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
V GrandParku Havířov je každou středu od 13 do 17 hodin Den otevřených dveří.

Napište nám