Státní a veřejné vysoké školy

- Nalezeno 23 firem

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín, 76001, nám. T. G. Masaryka 5555

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných,…

www.utb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Praha 3, 13000, náměstí Winstona Churchilla 1938/4

Oficiální stránky VŠE s informacemi pro studenty i profesory.

VOS ZO Lékařská fakulta UK v Plzni

Plzeň, 30100, Karlovarská 585

Vítejte na domovské stránce Lékařské fakulty v Plzni.

Západočeská univerzita v Plzni

Plzeň, 30100, Univerzitní 2732

Západočeská univerzita v Plzni. Informace o umístění, historii a struktuře univerzity.

Technická univerzita v Liberci

Liberec, 46001, Studentská 1402/2

Technická univerzita zajišťuje studium na šesti fakultách technického zaměření.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

České Budějovice, 37005, Branišovská 1645

Veřejná vysoká škola se sedmi fakultami a dvěma vysokoškolskými ústavy. Profiluje se jako univerzita výzkumná, orientovaná zejména na přírodní,…

Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze

Praha, 16000, Zikova 1903

Vzdělávací programy v oblasti managementu, Master of Business Administration (MBA), Specifický trénink pro kouče, firemní manažerské kurzy, distanční…

Univerzita Hradec Králové

Hradec Králové, 50003, Rokitanského 62

Univerzita Hradec Králové. V současnosti tvoří svazek univerzity tři fakulty – pedagogická, informatiky a managementu a filozofická, které navštěvuje…

Projektové a inovační centrum VŠTE, s.r.o.

České Budějovice, 37001, Okružní 517

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích patří k mladším veřejným vysokým školám. Vznikla 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb.,…

Slezská univerzita v Opavě

Opava, 74601, Na Rybníčku 626

Studium od přírodních a humanitních věd, přes ekonomii nebo umělecké obory, až po cestovní ruch na dynamicky rozvíjející se univerzitě v centru…

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ostrava, 70800, 17. listopadu 2172

VŠB-TU Ostrava je vysokou školou s bohatou tradicí. Má za sebou více než 160 let od svého založení. Ekonomická fakulta oslavila již 36 let své…

Univerzita Karlova

Praha, 11000, Ovocný trh 560

Nabízíme celoroční ubytování a stravování nejen studentům vysokých škol, ale všem zájemcům a široké veřejnosti. Zabezpečujeme služby spojené s…

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Brno, 61200, Palackého třída 1946

Stránky veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Univerzita Pardubice

Pardubice, 53009, Studentská 95

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v…

Spol. s r.o.

Praha, 14900, Hekrova 805

Bakalářské studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii. Tříleté víkendové studium základů psychoterapie - celoživotní…

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ

Univerzita nabízí studium na čtyřech fakultách a čtyřech ústavech humanitního, technického, přírodovědeckého a uměleckého zaměření.

VŠP Ostrava, a.s.

Ostrava, 71000, Michálkovická 1810

Největší a nejstarší mimopražská soukromá vysoká škola s ojedinělým zaměřením na výuku podnikání. V programu Ekonomika a management uděluje…

VŠCHT Praha

Praha, 16000, Technická 1905

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a…

Univerzita Palackého v Olomouci

Olomouc, 77900, Křížkovského 511

Univerzita zajišťuje studium na sedmi fakultách humanitního, přírodovědeckého a sportovního zaměření.

Mendelova univerzita v Brně

Brno, 61300, Zemědělská 1665/1

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola…

Ostravská univerzita

Ostrava, 70200, Dvořákova 138

Vysoká škola humanitního typu. V současné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří fakulta Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká, Umění,…

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Praha 6, 16500, Kamýcká 129

Česká zemědělská univerzita v Praze.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Brno, 62100, Hudcova 296

Ústav řeší výzkumné projekty nejen pro svého zřizovatele Ministerstvo zemědělství ČR a Státní veterinární správu ČR, ale i pro Ministerstvo…