Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Ostrava, Vítkovice 3004

Kontaktní informace

web:
e-mail:
telefon: +420 595 952 570

Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE bylo založeno za účelem přípravy a realizace projektů na proměnu území Dolní oblasti Vítkovice.
Aktuálně spravujeme industriální památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. za Národní kulturní památku a v roce 2008 se staly součástí Evropského kulturního dědictví. Objekty v areálu LANDEK PARK, které jsou rovněž ve správě sdružení, jsou prohlášeny MK ČR za kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní památky Landek“.

Napište nám