Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Ostrava, 70300, Vítkovice 3004

Kontaktní informace

web:
e-mail:
telefon: +420 595 952 570

Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE bylo založeno za účelem přípravy a realizace projektů na proměnu území Dolní oblasti Vítkovice.
Aktuálně spravujeme industriální památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. za Národní kulturní památku a v roce 2008 se staly součástí Evropského kulturního dědictví. Objekty v areálu LANDEK PARK, které jsou rovněž ve správě sdružení, jsou prohlášeny MK ČR za kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní památky Landek“.

Napište nám

Podobné firmy

Ji-FA.cz CENTRUM PRO REKVALIFIKACI A VZDĚLÁVÁNÍ

Uherský Brod, 68801, Svat. Čecha 2302
http://www.ji-fa.cz

Knížecí dvůr, z.s.

Hluboká nad Vltavou, 37341, nám. Čsl. armády 26
http://www.knizecidvur.cz

Pražský spolek ochránců zvířat, občanské sdružení

Praha, 14000, Pujmanové 1219/8
www.psoz.org

Rovnováhy centrum regenerace

Nové Strašecí, 27101, Čsl. armády 588
http://www.rovnovahy.cz

Restaurace Zlatý soudek

Vodňany, 38901, Stožická 417
http://zlatysoudek.cz

Ing. Jan Hablawetz

Velká Polom, 74764, 9. května 420

Robert Hložanka

Brno, 62700, Budínská 85
http://valtinov.85psletka.cz/

ZO NOS PPP Pivovary Staropramen s.r.o. pivovar OSTRAVAR

Ostrava - Moravská Ostrava a Přív, Hornopolní 57/1075 1075

Ostravské táborové sdružení

Ostrava, 70800, Studentská 1772
http://www.ostravsketabory.ic…

Karel Strnad

Klatovy, 33901, Maxima Gorkého 232