Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice
50801 Hořice, Havlíčkova 54 54

Kontaktní informace

web:
Mgr. Josef Hora - zástupkyně ředitele
e-mail:
telefon: +420 493 623 121
e-mail:
telefon: +420 493 623 121
Mgr.Bc. Jiří Kopecký - ředitel školy
e-mail:
telefon: +420 493 623 121

Otevírací doba

pondělí 07:00 - 14:30
úterý 07:00 - 14:30
středa 07:00 - 14:30
čtvrtek 07:00 - 14:30
pátek 07:00 - 14:30
sobota zavřeno
neděle 18:00 - 22:00

Střední škola řemesel a Základni škola Hořice. Učební obory: zedníci, brašnáři-sedláři, malíři – natěrači, čalouníci, pečovatelské práce, zemědělské práce a Praktická škola dvouletá.. Odborný výcvik probíhá na pracovištích u zákazníků, nebo v dílnách v areálu školy..Základní škola

Produkty

Základní škola

Škola je určena dětem s různým typem a stupněm zdravotního postižení. Vzdělávají se zde děti s mentálním postižením, s vadami smyslovými, tělesnými, vadami řeči i děti s poruchou autistického spektra.

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Zemědělské práce

Obor vzdělávání zemědělské práce připravuje chlapce a děvčata na práce spojené s provozem zemědělské farmy v rostlinné a živočišné výrobě. Absloventi se naučí obsluhovat zemědělskou mechanizaci, zvládat základní údržbu a opravy, chovat hospodářská zvířata, včetně ošetřování koní, výsevní a sklizňové práce včetně základů ekologického hospodaření. Naučí se ovládat křovinořez. V rámci odborného výcviku absolvují žáci kurz k získání řidičského oprávnění skupiny T,B.

Chcete se učit a zároveň i bavit? Učte se s radostí.

Malířem pokojů nemůže být každý, pokud si právě Vy myslíte, že jste ten pravý, přihlašte se k nám!

Učební obor pro šikovné chlapce. Zednické práce.

Žáci získají základní dovednosti při vykonávání zednických prací a jsou kvalitní pracovníci.

Napište nám

Produkty

Základní škola

Škola je určena dětem s různým typem a stupněm zdravotního postižení. Vzdělávají se zde děti s…