zpět na výpis

Rodinné centrum Skříteček
Načešice, 53803, Načešice 140

Kontaktní informace

telefon: +420 776 226 418

Dobrý den,
jsme občanské sdružení Rodinné centrum Skříteček, které je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů, jehož posláním je napomáhat všestrannému rozvoji styků dětí a rodičů mezi sebou. Umožňujeme vzájemné setkávání, vzdělávání a aktivní využívání vlastních znalostí a dovedností. Navzájem si předáváme zkušenosti a vzájemně si nasloucháme. Proto můžeme nabídnout rodičům i poradenství v oblasti výchovy, zdraví a psychologie rodinného života. Obohacování rodičů a dětí o nové vztahy a zkušenosti, nabídnutí jim prostředí vzájemné důvěry. Možná je integrace sociálně slabých rodin i zdravotně postižených dětí.
Občanské sdružení RC Skříteček bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno dne 7. 2. 2012 pod IČ: 22754555. Mezi další aktivity našeho centra patří:
Poskytování organizované i neorganizované činnosti pro rodiny s dětmi (provoz zájmových útvarů, kroužků, půjčování knih a časopisů s rodičovskou tématikou, organizování zábavných, sportovních a kulturních akcí pro veřejnost a podnikatelské subjekty atd.)
Vzdělávací činnost (organizování seminářů, přednášek, besed, vzdělávacích programů, kurzů, poskytování a zprostředkování poradenství, vzdělávání pracovníků občanského sdružení atd.)
Výše uvedené činnosti jsou realizovány se zvláštním zřetelem na občany, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnost uplatnění ve společnosti.
Specifickými cíli naší organizace, které vedou k naplnění hlavního cíle, jsou:
a) zapojení občanů, zejména rodin s dětmi do společenského, sociálního, kulturního zájmového života svého regionu
b) prevence sociálního vyloučení rodin s malými dětmi
c) podpora mezigeneračního soužití
d) volnočasové aktivity pro rodiny
e) podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí
e) podpora v těhotenství, osvětová činnost a poradenství v oblasti kojení a péče o novorozence


V letošním roce jsme také uvedli do provozu naše internetové stránky http://mc-skritecek.webnode.cz/, kde také naleznete veškeré informace o poslání a projektech našeho sdružení. Ale také pořádané akce, připravované kurzy, přednášky, popřípadě, to co jsme již v našem centru uskutečnili. Protože chceme být s rodinami, co nejvíce ve spojení, využíváme i sociální sítě a to facebook (profil: Rodinné centrum Skříteček) a v neposlední řadě i e-mail: rc.skritecek@seznam.cz

Protože chceme, aby naši návštěvníci (rodiče, děti, prarodiče, známí atd.) byli, co nejvíce spokojeni, potřebujeme vybavit naše centrum hračkami, četbou, prostředky na cvičení, výtvarnou činnost atd. Také chceme pořádat různé kurzy a přednášky, na které potřebujeme nakoupit další vybavení.

Dovoluji si proto, obrátit se na Vás se zdvořilou prosbou o poskytnutí sponzorského daru, ať už formou finanční nebo formou hmotného daru, popřípadě nabízíme i možnost platby pravidelného členského příspěvku organizaci. Za Vaše rozhodnutí, poskytnout našemu sdružení finanční pomoc, předem děkuji. Veškeré nám věnované finanční dary si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (Zákon č. 586/1992 Sb., §15, odst. 8).

Za jakýkoli dar zveřejníme veřejné poděkování a dárcům rovněž nabízíme možnost výběru jejich prezentace na námi pořádaných akcích, které se věnují širokému spektru oblastí
a taktéž nabízíme prezentaci na webových stránkách naší organizace. Pokud budete mít o tuto formu zviditelnění zájem, sdělte nám to, prosím, na naši adresu.

Činnost nevýdělečných organizací patří ke slušné stránce společnosti, a proto věříme, že Vaše vynaložená finanční pomoc umožní uskutečnění našich výše uvedených akcí, na kterých se můžete podílet i vy. Tyto Vámi vynaložené prostředky se vrátí nejen Vám ve formě osobního uspokojení, ale stanou se tak i jedním z činitelů pro lepší život především našich dětí.

Občanské sdružení Rodinné centrum Skříteček je neziskovou organizací a veškeré prostředky poskytnuté od sponzorů a dárců jsou používány na veřejně prospěšné činnosti v souladu se stanovami.

Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.

Veškeré další informace Vám rádi zodpovíme na některém z výše uvedených kontaktů.

S přátelským pozdravem a přáním mnoha úspěchů a radosti

Petra Votavová
Martina Jetmarová
Martina Škvrňová

Napište nám

Podobné firmy

Pod Drnem s.r.o.

Seč, 53807, Hoješín 48
http://drn.unas.cz

Reality - Odhady, s.r.o.

Česká Třebová, 56002, Nádražní 42

Reality BV s.r.o.

Česká Třebová, 56002, Husova 98

Aura reality, s.r.o.

Pardubice, 53002, třída Míru 64

NOTABLE reality, s.r.o.

Česká Třebová, 56002, Sadová 638

REALITY OTTO s.r.o.

Lanškroun, 56301, Komenského 324
http://realityotto.cz

Reality Hamáček

Chvaletice, 53312, V Telčicích 423

reality MGO, s.r.o.

Ústí nad Orlicí, 56201, T. G. Masaryka 128

Reality Černý s.r.o.

Pardubice, 53002, V Ráji 862
http://www.realitycerny.cz

Oblíbené reality s.r.o.

Pardubice, 53002, Na Spravedlnosti 1533
http://www.oblibenereality.cz