JUDr. Jan Boltnar, advokát, Ph.D.
Praha, 11000, Růžová 972

Kontaktní informace

web:
e-mail:
telefon: +420 224 283 875
+420 224 283 875

Advokátní kanceláře RŮŽOVÁ:

Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost
Individuální přístup a zkušenosti s velkými kauzami
Nabízíme cenově dostupné právní služby ve všech oblastech práva
Rozsáhlé zkušenosti a praxe v tzv. sporné agendě (zastupování před soudy, správními či rozhodčími orgány)
Součástí týmu je rovněž daňový poradce, jehož revizi jsou postupovány určité klientské výstupy, zejm. smlouvy

Napište nám