AKCENT College s.r.o.
Praha, 14000, Bítovská 1122

Kontaktní informace

web:
Ing. Lucie Sojková - studijní oddělení
e-mail:
telefon: +420 261 109 234
Ing. Leona Sedláčková - koordinátor ERASMUS, studijní odd.
e-mail:
telefon: +420 261 109 259
e-mail:
telefon: +420 261 109 249

AKCENT College s.r.o., soukromá vysoká škola

NA NAŠÍ VŠ VÁS NAUČÍME UČIT!

V programu Specializace v pedagogice si můžete vybrat jednooborové prezenční či kombinované bakalářské studium v těchto oborech lektorství:
- Angličtina jako cizí jazyk
- Čeština jako cizí jazyk...

Dále nabízíme širokou paletu programů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky:
- Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň
ZŠ a SŠ: cizí jazyk - angličtina
- Studium k rozšíření odborné kvalifikace – angličtina
- Studium k prohloubení kvalifikace - Angličtina pro praxi v
předškolním vzdělávání
- Studium k prohloubení kvalifikace - Didaktika češtiny jako cizího jazyka pro žáky základních škol

Produkty

Bakalářské studium oboru Čeština jako cizí jazyk

Bakalářské studium připravuje absolventy na práci lektora češtiny pro cizince. v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých a/nebo na navazující magisterské studium, např. v programech Filologie, a/nebo v programech Učitelství (pro různé typy škol), v němž lze získat učitelskou kvalifikaci, kterou tyto obory jako obory bakalářské neposkytují. K dispozici je prezenční nebo kombinovaná forma studia.

bakalářské studium obor Angličtina jako cizí jazyk

Bakalářské studium připravuje absolventy na práci lektora angličtiny v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých a/nebo na navazující magisterské studium, např. v programech Filologie, a/nebo v programech Učitelství (pro různé typy škol), v němž lze získat učitelskou kvalifikaci, kterou tyto obory jako obory bakalářské neposkytují. K dispozici je prezenční nebo kombinovaná forma studia.

Napište nám

Produkty

bakalářské studium obor Angličtina jako cizí jazyk

Bakalářské studium připravuje absolventy na práci lektora angličtiny v oblasti celoživotního…